Werktraject van de Prefabtekenaar

Het werktraject van een prefabtekenaar is bijna een standaard protocol wat vaak door een tekenaar wordt aangehouden. Op deze manier ontstaan er geen onduidelijkheden en kunnen vragen simpel beantwoord worden. Aan de hand van deze stappen wordt er ook in overleg een planning gemaakt. 

Het ontwerp of idee is altijd van de opdrachtgever en de uitwerking is daar ook altijd op gebaseerd, de prefabtekenaar zal die dan ook altijd als onderlegger en richtlijn gebruiken. Om een duidelijk beeld te schetsen van wat het er gebeurd bij het 2D en 3D tekenen van een project wordt in onderstaande afbeelding het traject weergegeven. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen een 2D en een 3D tekening. Als u hier vragen over heeft, dan hoor ik ze graag van u.

 

 HBS 
 

OPDRACHTGEVER

 
   
 

Werktraject 2D of 3D tekenwerk

 
   

.1

starten na: mondelingen overeenkomst /  opdrachtbevestiging / getekende offerte / prijs afspraak

 
  

de prefabtekenaar zal in overleg een planning voorleggen

.2

aanleveren gegevens:

 
  

de door de opdrachtgever te gebruiken materialen:  afmetingen en product eigenschappen, renvooi en de DWG en/of IFC die als onderlegger gebruikt moeten worden, zodat men een start kan gaan maken

.3

aanleveren 1 versie voorlopig 3D model in IFC

 
  

als het om 2D tekenwerk gaat dan wordt er eerst een controle ronde gemaakt met 2D tekeningen, en wordt er daarna vaak een statische berekening aan toegevoegd, na de goed keuring van de opdrachtgever wordt het 2D definitief gezet en gaat men verder met stap 4.  Na de goedkeuring op 2D is er geen plaats meer voor aanpasingen omdat men dan weer bij stap 2 komt

.4

1e controle bij 3D op IFC model via Trimble connect 

 
  

op mijn website staan diverse tutorials hoe men kan werken met Trimble Connect, ook zijn er natuurlijk diverse tutorials online te vinden

.5

eventueleaanpassingen en opmerkingen op 3D verwerken van opdrachtgever

 
  

doordat men in Trimble Connect met todo’s werkt kan de opdrachtgever communiceren over de clashen en kan hij “live” zien wat de status van het tekenwerk is dit alles met zijn eigen aangeleverd gegevens

.6

2e controle IFC model door opdrachtgever

 
  

deze controle wordt gebruikt zodat de opdrachtgever het 3D model definitief kan zetten en er hierna ook geen opmerkingen en wijzigingen meer plaats kunnen vinden, en er eenmalig stuklijsten en productie boekjes gemaakt kunnen worden. Gebeurt dit wel dan komt 

meer weer uit bij stap 2

.7

aanleveren productie boekje en stuklijsten (PDF) inclusief definitief 3D model (IFC) en eventueel digitale zaaglijsten voor aansturing machine’s

 
  zaaglijsten voor machien aansturing is een optie, doordat er verschillende soorten zijn zal dit altijd in overlege gebeuren, ook is het mogelijk om uw te gebruiken materialen via optimalisatie in beeld te brengen

Als u een vraag heeft over bovenstaand werktraject, neem dan gerust even contact op zodat uw vraag kan worden beantwoord. Bij elke stap in het werktaject hoort een overleg en planning, men kan aangeven wanneer er een start wordt gemaakt, maar men kan vaak niet zuiver aangeven wanneer het gereed is, dit omdat het van diverse factoren kan afhangen. Dit soort werk valt niet met een schaartje te knippen.er